مودم های در حال طراحی

مودم CA60 ایرانسل ۵۴
مودم CarFi ایرانسل ۷۰
مودم Z6000 ایرانسل ۶۳
مودم ADSL دی لینک ۵۱
مودم ADSL تی پی لینک ۴۲

سیستم عامل های در حال طراحی

سیستم عامل اندروید ۷۲
سیستم عامل ios اپل ۵۶
سیستم عامل ویندوز فون ۳۳
سیستم عامل تحت وب ۶۵