همانطور که می دانید، کاربران می توانند با کمک اینترنت همراه و اینترنت ثابت به اینترنت دسترسی داشته باشند. ما در این مقاله می خواهیم به بررسی بسته های مودم ایرانسل که اعم از بسته های اینترنت همراه ایرانسل (۴G,4.5G) و بسته های ثابت مودم ایرانسل (TD-LTE) می باشد، روش خرید بسته های اینترنت ایرانسل، مشاهده باقی مانده بسته اینترنت و نحوه مشاهده بسته های اینترنت ایرانسل بپردازیم.


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


 

آنچه شما در این مقاله می آموزید:

 

بسته های اینترنت مودم ایرانسل

شرکت ایرانسل بسته های مودم ایرانسل خود را به روش اینترنت ثابت یا همان TD-LTE و اینترنت همراه یا همان ۴Gو ۴.۵G، در اختیار کاربران قرار می دهد. اینترنت td-lte یا همان ثابت برای مودم های ثابت خانگی و قابل حمل، که از قابلیت سیم کارت TD-LTE پشتیبانی می کند کاربرد دارد و اینترنت همراه برای گوشی ها و مودم هایی که از سیم کارت های ۳G ،۴G ،۴.۵G پشتیبانی می کند، مورد استفاده قرار می گیرد. هر کدام از این ۲ مدل اینترنت، دارای بسته های متنوع با تعرفه های مختلف هستند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

 

بسته های اینترنت همراه ایرانسل

 

بسته اینترنت همراه یا 4G-4.5G ایرانسل | مودم من

 

این مدل از بسته های اینترنت مودم ایرانسل برای سیم کارت های دائمی و اعتباری تهیه شده است. اینترنت همراه ایرانسل دارای بسته های متنوع با تعرفه های مختلف می باشد، که در این قسمت به معرفی آن ها می پردازیم که به راحتی بتوانید بسته مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.

 • بسته اینترنت همراه معمولی.

شرکت ایرانسل بسته های اینترنت خود را به صورت بسته های ساعتی، روزانه، ۳ روزه،  هفتگی، ۱۵ روزه، ۳۰ روزه (۱ ماهه)، ۶۰ روزه (۲ ماهه)، ۹۰ روزه (۳ ماهه)، ۱۲۰ روزه (۴ ماهه)، ۱۸۰ روزه(۶ ماهه) و ۳۶۰ روز (سالانه) در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

 

بسته های اینترنت ایرانسل روزانه

حجم

قیمت

کد دستوری

۶۰ مگابایت

۱,۶۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱#
۶۰ مگ بین‌الملل + ۱۲۰ مگ داخلی۶۰ مگ بین‌الملل + ۱۲۰ مگ داخلی ۲,۳۰۰ تومان *۵۵۵*۵*۱#
۱۰۰ مگابایت ۲,۲۰۰ تومان *۵۵۵*۵*۱#
۱۰۰ مگ بین‌الملل + ۲۰۰ مگ داخلی۱۰۰ مگ بین‌الملل + ۲۰۰ مگ داخلی ۳,۲۰۰ تومان *۵۵۵*۵*۱#
۲۰۰ مگابایت ۳,۲۰۰ تومان *۵۵۵*۵*۱#
۲۰۰ مگ بین‌الملل + ۴۰۰ مگ داخلی۲۰۰ مگ بین‌الملل + ۴۰۰ مگ داخلی ۴,۵۰۰ تومان *۵۵۵*۵*۱#

۳۰۰ مگابایت

۳,۹۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱#

۳۰۰ مگ بین‌الملل + ۶۰۰ مگ داخلی۳۰۰ مگ بین‌الملل + ۶۰۰ مگ داخلی

۵,۳۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱#

۴۰۰ مگابایت


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۴,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱#

۴۰۰ مگ بین‌الملل + ۸۰۰ مگ داخلی۴۰۰ مگ بین‌الملل + ۸۰۰ مگ داخلی

۶,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱#

۷۵۰ مگابایت

۵,۷۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱#

۷۵۰ مگ بین‌الملل + ۱.۵ گیگ داخلی۷۵۰ مگ بین‌الملل + ۱.۵ گیگ داخلی

۷,۴۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱#

۱.۵ گیگابایت

۷,۴۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱#

۲.۵ گیگابایت

۹,۴۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱#

 

بسته های اینترنت ایرانسل ۳ روزه

حجم

قیمت

کد دستوری


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۱۵۰ مگابایت

۳,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۲#

۲۵۰ مگابایت

۴,۴۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۲#

۴۰۰ مگابایت

۵,۳۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۲#

۷۵۰ مگابایت

۶,۷۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۲#

۱.۵ گیگابایت

۹,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۲#

۲.۵ گیگابایت

۱۱,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۲#

 

بسته های اینترنت ایرانسل  ۷ روزه (هفتگی)

حجم

قیمت


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


کد دستوری

۱۰۰ مگ بین‌الملل + ۲۰۰ مگ داخلی۱۰۰ مگ بین‌الملل + ۲۰۰ مگ داخلی

۴,۴۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۲۰۰ مگابایت

۴,۴۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۲۰۰ مگ بین‌الملل + ۴۰۰ مگ داخلی۲۰۰ مگ بین‌الملل + ۴۰۰ مگ داخلی

۶,۲۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۳۰۰ مگابایت

۵,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۳۰۰ مگ بین‌الملل + ۶۰۰ مگ داخلی۳۰۰ مگ بین‌الملل + ۶۰۰ مگ داخلی

۷,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۵۰۰ مگابایت

۷,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۵۰۰ مگ بین‌الملل + ۱ گیگ داخلی۵۰۰ مگ بین‌الملل + ۱ گیگ داخلی


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۹,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۷۵۰ مگابایت

۸,۳۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۷۵۰ مگ بین‌الملل + ۱.۵ گیگ داخلی۷۵۰ مگ بین‌الملل + ۱.۵ مگ داخلی

۱۰,۹۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۱.۵ گیگابایت

۱۰,۹۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۱.۵ گیگ بین‌الملل + ۳ گیگ داخلی۱.۵ گیگ بین‌الملل + ۳ گیگ داخلی

۱۴,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۲.۵ گیگابایت

۱۳,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۲.۵ گیگ بین‌الملل + ۵ گیگ داخلی۲.۵ گیگ بین‌الملل + ۵ گیگ داخلی

۱۸,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۳.۵ گیگ بین‌الملل + ۷ گیگ داخلی۳.۵ گیگ بین‌الملل + ۷ گیگ داخلی

۲۲,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

۵ گیگابایت

۱۸,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۲#

 

بسته های اینترنت ایرانسل  ۱۵ روزه

حجم

قیمت

کد دستوری

۴۰۰ مگابایت

۷,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۳#

۷۵۰ مگابایت

۹,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۳#

۱.۵ گیگابایت

۱۱,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۳#

۲.۵ گیگابایت

۱۴,۵۰۰ تومان


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


*۵۵۵*۵*۱۳#

۳.۵ گیگابایت

۱۶,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۳#

۵ گیگابایت

۱۸,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۱۳#

 

بسته های اینترنت ایرانسل  ۳۰ روزه (۱ ماهه)

حجم

قیمت

کد دستوری

۱ گیگابایت

۱۰,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۱ گیگ بین‌الملل + ۲ گیگ داخلی۱ گیگ بین‌الملل + ۲ گیگ داخلی

۱۴,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۱ گیگابایتبه همراه ۱۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)

۱۰,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۲ گیگابایت

۱۴,۰۰۰ تومان


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


*۵۵۵*۵*۳#

۲ گیگابایتبه همراه ۲۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)

۱۴,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۲ گیگ بین‌الملل + ۴ گیگ داخلی۲ گیگ بین‌الملل + ۴ گیگ داخلی

۱۸,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۳ گیگابایت

۱۶,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۳ گیگ بین‌الملل + ۶ گیگ داخلی۳ گیگ بین‌الملل + ۶ گیگ داخلی

۲۲,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۳ گیگابایتبه همراه ۳۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)

۱۶,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۴ گیگابایت

۱۸,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۴ گیگ بین‌الملل + ۸ گیگ داخلی۴ گیگ بین‌الملل + ۸ گیگ داخلی

۲۶,۵۰۰ تومان


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


*۵۵۵*۵*۳#

۴ گیگابایتبه همراه ۴۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)

۱۸,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۵ گیگابایت

۲۰,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۵ گیگابایتبه همراه ۵۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)

۲۰,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۷ گیگابایت

۲۴,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۷ گیگابایتبه همراه ۷۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)

۲۴,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۱۰ گیگابایت

۲۹,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۳#

۱۰ گیگابایتبه همراه ۱ گیگابایت هدیه (۶صبح تا۱۲ظهر)

۲۹,۵۰۰ تومان


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


*۵۵۵*۵*۳#

 

بسته های اینترنت ایرانسل  ۶۰ روزه (۲ ماهه)

حجم

قیمت

کد دستوری

۱۰ گیگابایت

۳۶,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۴#

۱۰ گیگ بین‌الملل + ۲۰ گیگ داخلی۱۰ گیگ بین‌الملل + ۲۰ گیگ داخلی

۶۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۴#

۱۵ گیگابایت

۴۶,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۴#

۲۰ گیگابایت

۶۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۴#

 

بسته های اینترنت ایرانسل ۹۰ روزه (۳ ماهه)

حجم

قیمت


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


کد دستوری

۱۸ گیگابایت

۴۷,۰۰۰ تومان

 

۲۴ گیگابایت

۵۸,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۴#

 

بسته های اینترنت ایرانسل ۱۲۰ روزه (۴ ماهه)

حجم

قیمت

کد دستوری

۱۲.۵ گیگ بین‌الملل + ۲۵ گیگ داخلی۱۲.۵ گیگ بین‌الملل + ۲۵ گیگ داخلی

۷۸,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۴#

۱۵ گیگابایت

۵۴,۰۰۰ تومان

 

۲۵ گیگابایت

۷۸,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۴#

 

بسته های اینترنت ایرانسل ۱۸۰ روزه(۶ ماهه)

حجم

قیمت


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


کد دستوری

۳۶ گیگابایت

۹۵,۰۰۰ تومان

 

۴۸ گیگابایت

۱۱۵,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۴#

۲۴ گیگ بین الملل با ۴۸ گیگ داخلی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

 

 

بسته های اینترنت ایرانسل ۳۶۵ روزه (۱ ساله)

حجم

قیمت

کد دستوری

۴۸ گیگابایت

۱۲۰,۰۰۰ تومان

 

۳۶ گیگ بین الملل و با ۷۲ گیگ داخل

۱۵۵,۰۰۰ تومان

 

۷۲ گیگابایت


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۱۵۵,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۵*۴#

 

 • بسته اینترنت چند کاربره.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در منزل یا محل کار خود، هر فردی به صورت جداگانه به اینترنت متصل باشد. یکی از بسته های مودم ایرانسل که که بسیار کاربردی بوده، بسته چند کاربره می باشد، که می توانید در منزل و محل کار خود با استفاده از سیم کارت روی تبلت یا گوشی خود آن را فعال کنید و ۱۰ کاربر را به طور هم زمان به آن متصل نمایید.

بسته های اینترنت چند کاربره خود را می توانید به صورت بسته های ۳۰ روزه (۱ ماهه) و ۹۰ روزه (۳ ماهه) تهیه کنید.

بسته های اینترنت چند کاربره  ایرانسل ۳۰  روزه

حجم

قیمت

کد دستوری

۱۰ گیگابایت   – اعتباری 

۳۸,۰۰۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۳#

۱۰ گیگابایت   – دائمی

۳۸,۰۰۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۳#

۷ گیگابایت   – اعتباری   

۳۱,۰۰۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۳#

۷ گیگابایت   – دائمی

۳۱,۰۰۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۳#


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۵ گیگابایت   – اعتباری

۲۶,۵۰۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۳#

۵ گیگابایت   – دائمی 

۲۶,۵۰۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۳#

 

بسته های اینترنت چند کاربره ایرانسل ۹۰ روزه

حجم

قیمت

کد دستوری

۹ گیگابایت  – اعتباری 

۴۸,۷۵۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۱#

۹ گیگابایت – دائمی 

۴۸,۷۵۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۱#

۱۲ گیگابایت  – دائمی

۵۶,۲۵۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۲

۱۲ گیگابایت – اعتباری   

۵۶,۲۵۰ تومان


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۲

۱۸ گیگابایت – دائمی

۷۱,۲۵۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۳#

۱۸ گیگابایت – اعتباری 

۷۱,۲۵۰ تومان

*۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۳#

 

ویژگی های بسته های مودم ایرانسل چند کاربره

می توان از ویژگی های بسته ایرانسل چند کاربره به موارد زیر اشاره کرد:

 • ایجاد و اشتراک گذاری بسته اینترنت.
 • تعیین سقف استفاده هر کاربر از بسته اینترنت.
 • قابلیت فعال سازی خودکار.
 • مشاهده میزان مصرف کاربران از اینترنت و محدودیت های ایجاد شده.
 • مشاهده میزان باقی مانده از بسته ایرانسل چند کاربره.

 

نحوه فعال سازی بسته ایرانسل چند کاربره

برای فعال سازی بسته ایرانسل چند کاربره می توانید از روش های نصب اپلیکیشن ایرانسل من و کد دستوری #۳*۱*۴۰۰* استفاده کنید. همچنین می توانید با کد دستوری #۵*۱*۴۰۰* بسته ایرانسل چند کاربره را غیر فعال کنید. در صورتیکه بخواهید کاربر اضافه کنید، به اپلیکیشن ایرانسل من بروید یا با کد دستوری #۱*۲*۱*۴۰۰* کاربر مورد نظر خود را اضافه کنید.

 

تهیه بسته اینترنت چند کاربره | مودم من

 

بسته اینترنت بوم و بوم پلاس

در بسته های مودم ایرانسل، بسته اینترنت بوم و بوم پلاس از ترکیب بسته های پیامک، مکالمه و اینترنت تهیه می شوند. 

روش فعال کردن این ۲ بسته به صورت اپلیکیشن ایرانسل من و کد دستوری #۵*۵*۵۵۵* می باشد.

با کد دستوری #۳*۴*۱*۵۵۵* باقی مانده بسته بوم پلاس و کد دستوری #۴*۴*۱*۵۵۵* باقی مانده بسته بوم را مشاهده کنید.

 

بسته های نامحدود

بسته های نامحدود به صورت ۷ روزه، ۳۰ روزه، ۹۰ روزه، ۱۸۰ روزه و ۳۶۰ روزه در اختیار کاربران قرار می گیرند.

 

بسته های اینترنت نامحدود ایرانسل ۷ روزه

حجم

قیمت


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


کد دستوری

۱۰ گیگابایت   ۲۵,۰۰۰ تومان *۵۵۵*۸*۱#

۱۴ گیگابایت  

۳۲,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۱#

 

بسته های اینترنت نامحدود ایرانسل ۳۰ روزه

حجم

قیمت

کد دستوری

۱۰۰ گیگابایت  (۲ تا ۷ صبح)

۳۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۲۰۰ گیگابایت(۲ تا ۷ صبح)

۵۵,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۳۰۰ گیگابایت  (۲ تا ۷ صبح)

۷۵,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۲ مگابیت

۴۴,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۴ مگابیت

۵۲,۰۰۰ تومان


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


*۵۵۵*۸*۲#

۸ مگابیت

۶۹,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۹ گیگابایت

۲۵,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۱۲ گیگابایت  

۳۰,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۱۶ گیگابایت

۳۵,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۲۰ گیگابایت  

۴۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۲۴ گیگابایت  

۴۴,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۳۲ گیگابایت  

۵۲,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۴۲ گیگابایت  

۵۹,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

 

بسته های اینترنت نامحدود ایرانسل ۹۰ روزه

حجم

قیمت


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


کد دستوری

۲۵ گیگابایت

۵۱,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۳#

۳۵ گیگابایت  

۶۲,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۳#

۴۵ گیگابایت

۷۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۳#

۷۰ گیگابایت  

۹۵,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۳#

۱۴۰ گیگابایت  

۱۷۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۳#

 

بسته های اینترنت نامحدود ایرانسل ۱۸۰ روزه

حجم

قیمت

کد دستوری

۴۰ گیگابایت  


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۷۹,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۸۰ گیگابایت  

۱۲۵,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۱۲۰ گیگابایت

۱۸۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۱۶۰ گیگابایت  

۲۲۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۲۰۰ گیگابایت  

۲۷۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۲۶۰ گیگابایت  

۳۴۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

 

بسته های اینترنت نامحدود ایرانسل ۳۶۰ روزه

حجم

قیمت

کد دستوری

۸۰ گیگابایت  


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۱۴۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۵#

۱۶۰ گیگابایت  

۲۴۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۵#

۲۶۰ گیگابایت  

۳۷۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۵#

۳۶۰ گیگابایت  

۴۹۹,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۵#

 

بسته های اینترنت ثابت ایرانسل

 

بسته مودم اینترنت ثابت ایرانسل | مودم من

 

شرکت ایرانسل این بسته های اینترنت ثابت را برای مشتریان سیم کارت و مودم ثابت TD-LTE ایرانسل تهیه کرده است. این بسته نیز همانند بسته اینترنت همراه ایرانسل دارای تعرفه های متفاوتی می باشد، که در ادامه برای سهولت انتخاب و خرید بسته اینترنت، تعرفه ها را به شما معرفی می کنیم.

تعرفه های اینترنت ثابت ایرانسل

تعرفه های معرفی شده از سمت شرکت ایرانسل برای مودم های ثابت به صورت ۷ روزه، ۳۰ روزه، ۹۰ روزه، ۱۸۰ روزه و ۳۶۵ روزهه می باشد.

 

بسته های اینترنت ثابت ایرانسل ۷ روزه

حجم

قیمت

حجم


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۱۰ گیگابایت  

۲۵,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۱#

۱۴ گیگابایت 

۳۲,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۱#

 

بسته های اینترنت ثابت ایرانسل ۳۰ روزه

حجم

قیمت

کد دستوری

۲ مگابیت نامحدود  

۴۴,۰۰۰ تومان

 

۴ مگابیت نامحدود  

۵۲,۰۰۰ تومان

 

۸ مگابیت نامحدود  

۶۹,۵۰۰ تومان

 

۹ گیگابایت 

۲۵,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۱۲ گیگابایت  

۳۰,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۱۶ گیگابایت  

۳۵,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۲۰ گیگابایت  

۴۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۲۴ گیگابایت

۴۴,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۳۲ گیگابایت  

۵۲,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۴۲ گیگابایت  

۵۹,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

۱۰۰ گیگابایت (۲ تا۷  صبح)   

۳۰,۰۰۰ تومان


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


*۵۵۵*۸*۲#

۲۰۰ گیگابایت(۲ تا۷  صبح)    

۵۵,۰۰۰ تومان

 

۳۰۰ گیگابایت(۲ تا۷  صبح)  

۷۵,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۲#

 

بسته های اینترنت ثابت ایرانسل ۹۰ روزه

حجم

قیمت

کد دستوری

۲۵ گیگابایت

۵۱,۵۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۳#

۳۵ گیگابایت  

۶۲,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۳#

۴۵ گیگابایت  

۷۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۳#

۷۰ گیگابایت  


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۹۵,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۳#

۱۴۰ گیگابایت  

۱۷۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۳#

 

بسته های اینترنت ثابت ایرانسل ۱۸۰ روزه

حجم

قیمت

کد دستوری

۲۶۰ گیگابایت  

۳۴۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۲۰۰ گیگابایت  

۲۷۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۱۶۰ گیگابایت

۲۲۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۱۲۰ گیگابایت  

۱۸۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


۸۰ گیگابایت  

۱۲۵,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۴۰ گیگابایت  

۷۹,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

 

بسته های اینترنت ثابت ایرانسل ۳۶۵ روزه

حجم

قیمت

کد دستوری

۳۶۰ گیگابایت  

۴۹۹,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۲۶۰ گیگابایت  

۳۷۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۱۶۰ گیگابایت

۲۴۰,۰۰۰ تومان

*۵۵۵*۸*۴#

۸۰ گیگابایت  

۱۴۰,۰۰۰ تومان


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


*۵۵۵*۸*۴#

 

چگونه می توانیم بسته اینترنت ثابت و همراه ایرانسل خریداری کنیم؟

 می توانید برای خریداری بسته اینترنت مودم ثابت ایرانسل (TD-LTE) و اینترنت همراه ایرانسل (۴G , 4.5G)، از راه های زیر اقدام کنید.

 • سایت ایرانسل را باز کنید، پس از ورود روی منوی خرید کلیک کنید و وارد قسمت بسته اینترنت شوید.

 

خرید پکیج های مودم ایرانسل | مودم من

 

 • استفاده از اپلیکیشن ایرانسل من، که می توانید پس از دانلود و نصب این اپلیکیشن روی گوشی خود و در نهایت در قسمت خرید بسته های اینترنت، بسته مورد نظر خود را خریداری کنید.
 • استفاده از نسخه وب اپلیکیشن ایرانسل من.
 • استفاده از کد های دستوری یا همان USSD.

 

بنر اتصال کامپیوتر به مودم از طریق کابل | مودم من

 

چگونه می توانیم برای دیگران اینترنت بخریم؟

برای خرید بسته اینترنت مودم ایرانسل برای هر یک از اعضاء خانواده و حتی همکاران خود از روش های زیر استفاده کنید.

 • باز کردن سایت ایرانسل، سپس روی منوی خرید کلیک کنید و وارد قسمت بسته مورد مظر خود شوید.

 

خرید اینترنت برای دیگران - بسته های مودم ایرانسل | مودم من

 

 • استفاده از اپلیکیشن ایرانسل من، که می توانید پس از دانلود و نصب این اپلیکیشن روی گوشی خود روی قسمت خرید بسته های اینترنت کلیک نمایید،پس از وارد شدن به قسمت خربد بسته اینترنت، بسته مورد نظر خود را خریداری کنید.
 •  از نسخه وب اپلیکیشن ایرانسل من استفاده کنید.
 • استفاده از کد های دستوری یا همان USSD.

 

چگونه می توانیم باقی مانده اینترنت ثابت و همراه خود را مشاهده کنیم؟

اگر پس از خریداری و استفاده از بسته های مودم ایرانسل بخواهید که باقی مانده بسته خود را مشاهده کنید می توانید از مراحل زیر استفاده کنید.

 • مشاهده باقی مانده اینترنت با کد دستوری یا همان USSD:

برای مشاهده باقی مانده از حجم بسته های افزایشی و ترکیبی می توانید از کد #۱۰*۱۴۱* و برای مشاهده باقی مانده از حجم بسته های اینترنت از  کد #۴*۱*۵۵۵* استفاده کنید.

 • مشاهده باقی مانده اینترنت با اپلیکیشن ایرانسل من.

اپلیکیشن ایرانسل من را روی گوشی یا تبلت خود نصب کنید، پس از نصب، یک حساب کاربری با شماره خط یا مودم خود ایجاد کنید و در نهایت در صفحه حساب کاربری خود می توانید باقی مانده از حجم اینترنت خود را مشاهده کنید.

 

استعلام گرفتن از طریق اپلیکیشن | مودم من

 

 • مشاهده باقی مانده اینترنت با تماس گرفتن به شماره ۷۰۰ از خط ایرانسل و شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ با سایر خطوط.

 


آموزش کاربردی تنظیمات وای فای و مودم


سخن پایانی

در این مقاله به انواع بسته های اینترنت ایرانسل و بسته های مودم ایرانسل، تعرفه های تعیین شده از سمت شرکت ایرانسل، روش خرید بسته اینترنت ایرانسل و مشاهده باقی مانده اینترنت پرداختیم. در صورتی که سوالی داشتید می توانید با همکاران پشتیبانی مودم من تماس بگیرید.