مودم ایرانسل

صفحه اصلی/برچسب: مودم ایرانسل

۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۱۳۹۶/۰۶/۲۷

تنظیمات اولیه مودم lh92 و lh96: سریعترین روش تنظیمات مودم (قسمت ۲)

By |۱۳۹۸/۸/۱۴ ۱۰:۱۵:۵۶۱۳۹۶/۰۶/۲۷|Categories: آموزش, مودم lh92|Tags: , , , , , , , , , |

مشخصات مودم lh96 – تنظیمات سریع مودم ایرانسل در کمترین زمان.

By |۱۳۹۸/۸/۱۵ ۱۱:۰۳:۴۹۱۳۹۶/۰۶/۲۵|Categories: آموزش, مودم lh96|Tags: , , , , , , , |

آشنایی با مودم lh92 و lh96 و مشخصات مودم های همراه ایرانسل

By |۱۳۹۸/۹/۲۷ ۷:۴۴:۴۱۱۳۹۶/۰۶/۲۱|Categories: آموزش, مودم lh92|Tags: , , , , , , , , |